6+
649750, Республика Алтай, Улаганский район, с. Улаган, ул. А.В. Санаа, 8
RU EN DE
Версии сайта:

 

Главная » Новости » ӰРГӰЛЈИГЕ УНДЫЛБАС СТАЛИНГРАД

ӰРГӰЛЈИГЕ УНДЫЛБАС СТАЛИНГРАД

28 февраля 2018

Дон ло Волга суулардыҥ јарадында 200 кӱн ле тӱн улалып, анаҥ ары Сталинградтыҥ стенелеринде ле каланыҥ ичинде болгон мындый јуу-согушты кижиликтиҥ тӱӱкизи билбеген. Бу эҥ канду тартыжу кемиле 100 муҥ квадрат метр кире јерде, фронттыҥ узуныла 400 километрдеҥ 850 километрге јетире улалган. Канду согушта эки јандай 2,1 миллионноҥ ажыра улус турушкан. Ончо јаба Ойрот автоном областьтаҥ Совет черӱге 42 268 черӱчил барган, олордыҥ божогоны ла суруузы јок јылыйганы 3332 кижи, 25 кижиге божогон кийнинеҥ Советский Союзтыҥ Геройы  деп  ат  адалган.  Сталинградты  корыырында  ла  ол  јуу-согуштыҥ  јеҥӱзинде бистиҥ де јерлештер туружып, јеҥ јастанган, олордыҥ аттарын адап ийеектер: Јазулу јурттаҥ Сандяев Иосиф Сергеевич (1924), Саратан јурттаҥ Карабашев Самсон Лукич (1909), Чибиттеҥ Попов Петр Васильевич (1903), Улаганнаҥ Казаков Василий Мамо-рович (1908) ле Кыдыев Булбан Танкинович (1911). Бу јуу-согушта ончо кӱчин берип, тирӱ артып, јуучыл јолын анаҥ ары улалтып,  Ада Тӧрӧл учун Улу јуунаҥ јеҥӱлӱ чыгып, Алтайына эзен - амыр јанып келгендер база бар: Балыктујул јурттаҥ Бачимов Андрей Иванович ле  Тадышев Андрей  Павлович, Балыкчынаҥ Бычинов Савелий Иванович, Тужаардаҥ  Тадышев  Максим  Тихонович ле  Челчушев  Петр  Иванович,  Чибилӱнеҥ Курманов  Михаил  Иванович  ле  Олчонов Иосиф Пантелеевич, Кӧӧдӧҥ Тондоев Петр  Александрович. «За оборону Сталинграда» деп  медальла  кайралдатканы  Јазулунаҥ  Темдеков Матвей Павлович (1919) ле Чибилӱнеҥ Белеев Егор Дмитриевич (1919). Матвей Павловичтиҥ бу јуу-согуш кере-гинде эске алынганы јокко јуук эмтир, Воронежский фронттыҥ составында Сталинградты корулаганында турушкан, олорды Забайкальенеҥ  Сталинград  јаар  чачарда, «андагы солдаттар ла офицерлер, кадровый армия келген деп, тыҥ сӱӱнгилеген»- деп фронтовик  ӧрӧкӧнниҥ  айтканын  балдары эске алыныштарында куучындаган. Егор Дмитриевичтиҥ Ада Тӧрӧл учун Улу јуу керегинде куучынынаҥ алылган ӱзӱк: «Сталинград кала учун тартыжу уур-кӱч

айалгада боло берерде,  бистиҥ стрелковый дивизияны ары болушка ийген. Бистиҥ дивизия «обстрелянные» деп чоло атту болгоныс, бастыра јуу-јепселисти алганча барганыс. Бис јаҥы ла Одесса, Керчь калаларды корулап, јайымдап, талбырап калган дивизия болгоныс. Сталинградта ол тушта јаан јуучыл јепселдер белетеп чыгарып турган заводтор болгон. Кавказ ла Орто Азия ла бир канча калалар ла колбу тудатан, суула, јерле јолдор бу кала ажыра болгон. Немецтер оныҥ учун бу каланы колго кийдирер амадулу болгон. Оноҥ Сталинниҥ адыла адалган город болзын. Баштап тарый јаҥыс ла  коруланатан айалга болгон,  ичкерлеп барар  арга  јок.  Кезик  дивизиялардыҥ чагы чыгып калган, мыныҥ ла алдында болгон јууда туружып. «Калганчы  солдатка јетире турзын!» деп јакару болгон. Јуу-јепсел де коомой, курсак-тамак та јок, ӧйинде јетирилбес. Коштойында ла бу ӧйдӧ «Воронежский котел» деп тыҥ тартыжу  болуп  турган  ӧй  болгон.   Эки јара јуулажып болбозын немец билип, эҥ ле тыҥ јуулашкадый дивизияларын Ста-линград јаар ийип, быжулап турган. Союзниктери итальяндар, румындар болушка коркышту талдама черӱзин ийип турган. Је база кӱч ле болгон бистиҥ улуска. Тӱни-тӱжи бомбалар, листовкалар чачып, немец те база тыҥ ла тартышкан. Сталинград город бастыра јемирилип калган болгон. Је оноҥ бистиҥ ӱч фронт ӱч јанынаҥ арадап туйуктайла, курчуунаҥ чыгып болбос эдип, јуу-јепсел, курсак-тамак јетирилбес эдип айалга тӧзӧйлӧ, Паулюстыҥ атту-чуулу армиязын эки јара бӧлӧ соголо, олјого алганыс. Немецтер де тыҥ ла удурлашкан, «ӧлзӧ - ӧлӧр лӧ» деп санангылаган ошкош. Генералдары, офицерлери, солдаттары торологылайла, чарчагылайла, ӧлӧргӧ једе бергилеген, тартыжар кӱчи јогын билип, биске багынып, олјого кирген. Бу јууда немецтердиҥ јуулажар кӱӱндери јоголып, чаксыражып баштаарда, бистиҥ кӱӱн-санаас бийиктеп, арга-кӱчис кирип, Кызыл черӱниҥ айалгазы оҥдолып баштаган. Је оноҥ бистиҥ дивизияны тургузала Ростов јаар јуу-согушка туружар этире аткарган» - деп, мынайып адам куучындап, - «А олорды кем кычырган, кем айткан бисти келип јуула» - деп кызы Мундусова (Белеева) Наталья Егоровна куучындаган. Адамныҥ јуучыл јолыныҥ оноҥ ары улалганы Ростовто госпиталь, Польша, Германия, Берлин – рейхстагтыҥ стенезине «Ойротия – Белеев Е.Д.» деп кол салганын куучындаар болгон. Алтайына адам эзен-амыр 1946 јылда јанган. «Бистиҥ улустыҥ јалтанбазыла, тынын кысканбазыла, ат-нерезиле бу јууны алып чыктыс» - деп адазыныҥ айткан сӧстӧрин Наталья Егоровна эске алынып, куучынын тӱгести. Ада-Тӧрӧл  учун  Улу  јууныҥ  тӱӱкизинде  Сталинградта  болгон  тартыжу  аҥылу ла учурлу болгонын темдектеер керек. Канча муҥ улустыҥ каны ла јажы тӧгӱлген Сталинградтыҥ јерин кижилик качан да ундыбас. Бу канду тартыжуныҥ истери улустыҥ јӱрегинде, музейлерде тургускан јуучыл јепселдерде, јуучылдардыҥ аттарын ӱргӱлјикке бичиген таштарда јылдар, чактар туркунына артар. 

(Јуучылдардыҥ ады-јолдоры «Ада – Тӧрӧл учун Улу јуу ӧйинде Улаганныҥ улузыныҥ јуучыл ла ишмекчи једимдери» деп бичиктеҥ алылган)

Дата создания материала: 28-02-2018. История изменений

Количество просмотров: 90
Адрес: 649750, Республика Алтай, Улаганский район, с. Улаган, ул. А.В. Санаа, 8
Факс: 8 (38846) 2-24-03
Электронная почта: moulagan@yandex.ru
Как нас найти
О районеСовет депутатовФотогалерея
Закрыть
Сообщение об ошибке
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки: .

Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Отправить captcha
Введите код: *

Закрыть

Выдержка из Закона N 124-ФЗ

Классификация информационной продукции

Глава 2. Классификация информационной продукции

Статья 6. Осуществление классификации информационной продукции

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 1 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения

См. текст части в предыдущей редакции

1. Классификация информационной продукции осуществляется ее производителями и (или) распространителями самостоятельно (в том числе с участием эксперта, экспертов и (или) экспертных организаций, отвечающих требованиям статьи 17 настоящего Федерального закона) до начала ее оборота на территории Российской Федерации.

2. При проведении исследований в целях классификации информационной продукции оценке подлежат:

1) ее тематика, жанр, содержание и художественное оформление;

2) особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми определенной возрастной категории;

3) вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда здоровью и (или) развитию детей.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 3 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения

См. текст части в предыдущей редакции

3. Классификация информационной продукции осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона по следующим категориям информационной продукции:

1) информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет;

2) информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет;

3) информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет;

4) информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет;

5) информационная продукция, запрещенная для детей (информационная продукция, содержащая информацию, предусмотренную частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона).

ГАРАНТ:

Об определениии возрастного ценза основной телевизионной передачи с учетом содержания сообщений "бегущей строки" см.информацию Роскомнадзора от 22 января 2013 г.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ часть 4 статьи 6 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в силу c 1 сентября 2013 г.

См. текст части в предыдущей редакции

4. Классификация информационной продукции, предназначенной и (или) используемой для обучения и воспитания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ, осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и законодательством об образовании.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 5 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения

См. текст части в предыдущей редакции

5. Классификация фильмов осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и законодательства Российской Федерации о государственной поддержке кинематографии.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 6 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения

См. текст части в предыдущей редакции

6. Сведения, полученные в результате классификации информационной продукции, указываются ее производителем или распространителем в сопроводительных документах на информационную продукцию и являются основанием для размещения на ней знака информационной продукции и для ее оборота на территории Российской Федерации.

Статья 7. Информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет

К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет, может быть отнесена информационная продукция, содержащая информацию, не причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в том числе информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом эпизодические ненатуралистические изображение или описание физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального насилия) при условии торжества добра над злом и выражения сострадания к жертве насилия и (или) осуждения насилия).

Статья 8. Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста шести лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 7 настоящего Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:

1) кратковременные и ненатуралистические изображение или описание заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства;

2) ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;

3) не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) преступлений эпизодические изображение или описание этих действий и (или) преступлений при условии, что не обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их совершающим.

Статья 9. Информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста двенадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 8 настоящего Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:

1) эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства);

2) изображение или описание, не побуждающие к совершению антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без демонстрации) наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, табачных изделий при условии, что не обосновывается и не оправдывается допустимость антиобщественных действий, выражается отрицательное, осуждающее отношение к ним и содержится указание на опасность потребления указанных продукции, средств, веществ, изделий;

3) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального характера.

Статья 10. Информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 9 настоящего Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:

1) изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;

2) изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства);

3) информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что выражается отрицательное или осуждающее отношение к потреблению таких средств или веществ и содержится указание на опасность их потребления;

4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной брани;

5) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального характера.