6+
649750, Республика Алтай, Улаганский район, с. Улаган, ул. А.В. Санаа, 8
RU EN DE
Версии сайта:

 

 

 

Главная » Новости » ӦРТ БОЛДЫРТПАЗЫ БОЙЫСТАҤ КАМААНДУ

ӦРТ БОЛДЫРТПАЗЫ БОЙЫСТАҤ КАМААНДУ

21 мая 2020

«Мындагы болгон Кызылгакта ӧрт авиазонага кирет, оныҥ учун авиаци-
яла ӧскӧ аймактардаҥ бу ӧртти ӧчӱрерине 75 кижи экелилген ле бистиҥ
лесничествоноҥ 7 кижи турушкан. Бу ӧрттӧ ончо јаба 108 гектар јер
кӱйӱп калган, 20 гектары верховой деп чотолот (агыштыҥ ортозынаҥ ала
кӱйгени). Ӧртти 10 кӱнди ажыра ӧйдиҥ туркунына ӧчӱргенис. Тургуза
ӧйдӧ ӧрт бӱткӱлинче ӧчӱрилген ле ӧрт недеҥ улам башталганын след-
ственный комитеттиҥ органдары шиҥдейт. Бу ӧрт ӧчӱрер иштер тужында
Паспарты јурттыҥ эл-јоныныҥ белетеп чоккон аш-курсагын Тербеков
Владимир Алексеевич биске јетирген. Бу калапту ӧртти јеҥеринде ончо
арга-кӱчин салган, арып-чылап, шыралап калган улуска бу кандый јаан
болуш, кандый јаан сӱӱнчи болгон! Учурал келижерде бис бу јурттыҥ
ончо болушкан улузына акту кӱӱнистеҥ јаан быйанысты айдып, бала-
барказына ла бойлорына су-кадык, айлы-јуртына амыр-энчӱ кӱӱнзейдис.
Кӱӱк айдыҥ 11 кӱнинеҥ ала 31 кӱнине јетире республикабыстыҥ ончо
аймактарында, ол тоодо бистиҥ, улус ла кӧлӱктер агаш аразына кирерин
астадары јанынаҥ јакаан чыгарылган. Бу јакаан аайынча бис албаты –јонго
отводтор эдерин кирелендирер учурлу.
Тургуза ӧйдӧ бистиҥ организацияда агаш-ташты чеберлеериниҥ ижин
ууламјылап, бӱдӱрип турган улус јӱк ле 11 кижи: 3-Акташта, 8 –Улаган-
да. Лесничестводо ончо јаба 940 гектар јер. Бу мындый јаан јерди бис
јаантайын контрольдо тударга кӱчке келижет, оныҥ учун кажы ла кижи
аркага барза ӧрт болдыртпазы керегинде бек сананар керек, анайда ок
јиит ӱйени ол ло от саларына ла оны ӧчӱрерине элдеҥ озо ӱредип, јакыыр
керек. Отты качанда агыштыҥ алдына саларга јарабас, отты салардаҥ озо
от саларга турган јерди эбиреде 50 см. кире кӱрек ле казып салар керек,
јанып јатса отты ӧчӱреле, база катап ӧчкӧнин кӧрӧлӧ барарга качанда
ундыбай јӱрер керек! Отты айландыра јер каспазынаҥ салала туттуртып
алгандар кату каруузына тургузылып, 3000-4500 салковой штраф тӧлӧӧр.
База бир айдарга турганым, бу кӱндерде бистиҥ лесничество Улаган
сууныҥ јанында саста (балдардыҥ јаҥы садыныҥ алды јанында) Улу
Јеҥӱниҥ 75 јылдыгына учурлай агаштар отургызарга јер манап салганыс.
Ада-Тӧрӧл учун Улу јуу кажы ла билеге табарган, бистиҥ ончоостыҥ ул-
дак-тайдактарыс ол канду јууда турушкан, кем де Алтай јерине јанган, кем
де ойто кайра бурылып келбеген. Оныҥ учун мында кажы ла кӱӱнзеген
кижи эмезе организация јуучылдарыстыҥ эземине агаштар отургызар
аргалу. Кӱӱнзеген улус јарт эмес сурактарла бистиҥ лесничествого баш-
таныгар».
Чынынча айтса ӧртти бис, улус, бойлорыс ла баштап јадыс дезем бирде
јастыра болбос. Ол ло кузукташ, одындаш бажында отты ээжилер аайынча
салбай турганыстыҥ учы-кыйузы ол. Кем де серенкезин, кем де таҥкызын
јазап ӧчӱрбей таштап ийет, кемде одуда салган одын айландыра каспай,
јетире ӧчӱрбей јат – мындый ла айалгалардаҥ улам канча јӱс гектар
агаш-таш јандыру јогынаҥ кӱйӱп калат. Эмди ле кычырып турган улус
бир эмеш ле сананып ийзеер: бир мӧш 200 јылдыҥ туркунына ӧзӧт – а
бӱгӱн бис азыранып јаткан агаш-тажысты ӧртӧп салзаас эзенде јылда не ле
азыранарыс? Аҥ-куштар кайда јӱрер, нени јиир? Кийнинде бала-баркага
нени артызарыс? Куугандар ба?..

Дата создания: 21-05-2020
Количество просмотров: 705
Адрес: 649750, Республика Алтай, Улаганский район, с. Улаган, ул. А.В. Санаа, 8
Факс: 8 (38846) 2-24-03
Электронная почта: moulagan@yandex.ru
Как нас найти
О районеСовет депутатовФотогалерея
Сообщение об ошибке
Закрыть
Отправьте нам сообщение. Мы исправим ошибку в кратчайшие сроки.
Расположение ошибки:
Текст ошибки:
Комментарий или отзыв о сайте:
Закрыть

Выдержка из Закона N 124-ФЗ

Классификация информационной продукции

Глава 2. Классификация информационной продукции

Статья 6. Осуществление классификации информационной продукции

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 1 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения

См. текст части в предыдущей редакции

1. Классификация информационной продукции осуществляется ее производителями и (или) распространителями самостоятельно (в том числе с участием эксперта, экспертов и (или) экспертных организаций, отвечающих требованиям статьи 17 настоящего Федерального закона) до начала ее оборота на территории Российской Федерации.

2. При проведении исследований в целях классификации информационной продукции оценке подлежат:

1) ее тематика, жанр, содержание и художественное оформление;

2) особенности восприятия содержащейся в ней информации детьми определенной возрастной категории;

3) вероятность причинения содержащейся в ней информацией вреда здоровью и (или) развитию детей.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 3 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения

См. текст части в предыдущей редакции

3. Классификация информационной продукции осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона по следующим категориям информационной продукции:

1) информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет;

2) информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет;

3) информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет;

4) информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет;

5) информационная продукция, запрещенная для детей (информационная продукция, содержащая информацию, предусмотренную частью 2 статьи 5 настоящего Федерального закона).

ГАРАНТ:

Об определениии возрастного ценза основной телевизионной передачи с учетом содержания сообщений "бегущей строки" см.информацию Роскомнадзора от 22 января 2013 г.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 2 июля 2013 г. N 185-ФЗ часть 4 статьи 6 настоящего Федерального закона изложена в новой редакции, вступающей в силу c 1 сентября 2013 г.

См. текст части в предыдущей редакции

4. Классификация информационной продукции, предназначенной и (или) используемой для обучения и воспитания детей в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, образовательных программ среднего профессионального образования, дополнительных общеобразовательных программ, осуществляется в соответствии с настоящим Федеральным законом и законодательством об образовании.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 5 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения

См. текст части в предыдущей редакции

5. Классификация фильмов осуществляется в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона и законодательства Российской Федерации о государственной поддержке кинематографии.

Информация об изменениях:

Федеральным законом от 28 июля 2012 г. N 139-ФЗ в часть 6 статьи 6 настоящего Федерального закона внесены изменения

См. текст части в предыдущей редакции

6. Сведения, полученные в результате классификации информационной продукции, указываются ее производителем или распространителем в сопроводительных документах на информационную продукцию и являются основанием для размещения на ней знака информационной продукции и для ее оборота на территории Российской Федерации.

Статья 7. Информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет

К информационной продукции для детей, не достигших возраста шести лет, может быть отнесена информационная продукция, содержащая информацию, не причиняющую вреда здоровью и (или) развитию детей (в том числе информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом эпизодические ненатуралистические изображение или описание физического и (или) психического насилия (за исключением сексуального насилия) при условии торжества добра над злом и выражения сострадания к жертве насилия и (или) осуждения насилия).

Статья 8. Информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста шести лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 7 настоящего Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:

1) кратковременные и ненатуралистические изображение или описание заболеваний человека (за исключением тяжелых заболеваний) и (или) их последствий в форме, не унижающей человеческого достоинства;

2) ненатуралистические изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы либо ненасильственной смерти без демонстрации их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;

3) не побуждающие к совершению антиобщественных действий и (или) преступлений эпизодические изображение или описание этих действий и (или) преступлений при условии, что не обосновывается и не оправдывается их допустимость и выражается отрицательное, осуждающее отношение к лицам, их совершающим.

Статья 9. Информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста двенадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 8 настоящего Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:

1) эпизодические изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства);

2) изображение или описание, не побуждающие к совершению антиобщественных действий (в том числе к потреблению алкогольной и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, изготавливаемых на его основе, участию в азартных играх, занятию бродяжничеством или попрошайничеством), эпизодическое упоминание (без демонстрации) наркотических средств, психотропных и (или) одурманивающих веществ, табачных изделий при условии, что не обосновывается и не оправдывается допустимость антиобщественных действий, выражается отрицательное, осуждающее отношение к ним и содержится указание на опасность потребления указанных продукции, средств, веществ, изделий;

3) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие возбуждающего или оскорбительного характера эпизодические ненатуралистические изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального характера.

Статья 10. Информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет

К допускаемой к обороту информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет, может быть отнесена информационная продукция, предусмотренная статьей 9 настоящего Федерального закона, а также информационная продукция, содержащая оправданные ее жанром и (или) сюжетом:

1) изображение или описание несчастного случая, аварии, катастрофы, заболевания, смерти без натуралистического показа их последствий, которые могут вызывать у детей страх, ужас или панику;

2) изображение или описание жестокости и (или) насилия (за исключением сексуального насилия) без натуралистического показа процесса лишения жизни или нанесения увечий при условии, что выражается сострадание к жертве и (или) отрицательное, осуждающее отношение к жестокости, насилию (за исключением насилия, применяемого в случаях защиты прав граждан и охраняемых законом интересов общества или государства);

3) информация о наркотических средствах или о психотропных и (или) об одурманивающих веществах (без их демонстрации), об опасных последствиях их потребления с демонстрацией таких случаев при условии, что выражается отрицательное или осуждающее отношение к потреблению таких средств или веществ и содержится указание на опасность их потребления;

4) отдельные бранные слова и (или) выражения, не относящиеся к нецензурной брани;

5) не эксплуатирующие интереса к сексу и не носящие оскорбительного характера изображение или описание половых отношений между мужчиной и женщиной, за исключением изображения или описания действий сексуального характера.